Twój sukces jest naszym sukcesem!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze procesów przygotowania i realizacji inwestycji w różnych technologiach i o zróżnicowanej skali przedsięwzięć (od pozyskania terenu pod budowę do przekazania obiektu w użytkowanie) oraz rękojmi za wady techniczne.

Działamy w imieniu i na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów oraz inwestorów budżetowych. Zajmujemy się inwestycjami budownictwa mieszkaniowego, usługowego, użyteczności publicznej, a także remontami i modernizacjami obiektów.

About us

The history of our firm dates back to early 1970, in the arrangement of structures associated with cooperative housing construction. In 1993 we started functioning in the confines of a commercial law company named Biuro Inwestycyjne “SDIS” Sp. z o.o.
More information

Our activity

Depending on what you need, the scope of rendered services can take on various forms. Investors can take advantage of full services related to the investment process, from obtaining a site for development to completion of the design, coordination of formal-legal ...
See the offer

Accomplishments

Our long time presence on the market has resulted in realization of a lot prestigious projects. We serviced both investments involving large residential estates, detached residential buildings, and public buildings and industrial buildings.
See our accomplishments