O nas

Historia działalności naszej firmy rozpoczęła się z początkiem roku 1970 w układzie struktur związanych ze spółdzielczym budownictwem mieszkaniowym. Od roku 1993 funkcjonujemy w ramach spółki prawa handlowego pod nazwą Biuro Inwestycyjne „SDIS” Sp. z o.o.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze procesów przygotowania i realizacji inwestycji w różnych technologiach i o zróżnicowanej skali przedsięwzięć (od pozyskania terenu pod budowę do przekazania obiektu w użytkowanie) oraz rękojmi za wady techniczne.

Działamy w imieniu i na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów oraz inwestorów budżetowych. Zajmujemy się inwestycjami budownictwa mieszkaniowego, usługowego, użyteczności publicznej, a także remontami i modernizacjami obiektów.